Prozopagnozja dziedziczna?

Czym jest prozopagnozja? Osoba z tą chorobą potrafi rozpoznawać tylko najlepiej znane sobie osoby, na przykład członków rodziny. Innych nie rozpoznaje. Przyczyną może być uraz głowy, jednak opisywano również przypadki rodzinnego występowania. To własnie odkryli naukowacy z Niemiec.

Badania, prowadzone przez Ingo Kennerknechta z Instytutu Genetyki Człowieka przy uniwersytecie w Muensterze wykazaly, że trudności z rozpoznawaniem twarzy są częstym zaburzeniem, występującym rodzinnie. Prawdopodobną przyczyną może być defekt pojedynczego genu.

hastagi na stronie:

#prozopagnozja test #prozopagnozja testy

Tags , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top