Urazy kości i stawów rozpoznawanie

Rozpoznawanie kontuzji:

Stłuczenie – contusio

powodująca uszkodzenia konstr. choroba urazowa
– objawy: krwiaki,obrzęki,ból

Ze względu na miejsce wystąpienia w układzie kostno-stawowym:

1. Kostne
2. Stawowe

Skęcenie – distorsio

suma wstrząsnienia,stłuczenia i uszkodz.el.stabilizuących biernych
objawy: krwiaki,obrzęki,ból

Ze względu na stopień uszkodzeń torebki stawowej:

1. Z naciągnięciem torebki
2. Z naderwaniem torebki
3. Z przerwaniem torebki

Zwichnięcie – luxacio

przemieszczenie el.stawowych w stsunku do siebie
objawy: the same as upside..
badanie rentgenem

1. Ze względu na miejsce wystąpienia w ustroju:
1. Zamknięte
2. Otwarte
2. Ze względu na stopień przemieszczenia powierzchni stawowych:
1. Całkowite
2. Częściowe

prześwietlenie rtg kosci

prześwietlenie rtg kosci

Złamanie –fractura

przerwanie ciągłosci tk. Kostnej,lub uszkodz. morfo struktury

1.urazowe
*otwarte:
– pierwotne
– wtórne
*podokostnowe: okostna zdrowa , kość złamana

2.patologiczne: np. gruzlica kosci

gojenie zalezy od: wieku, unaczynienia i stanu ogólnego pacjenta

nastawienie(repozicio)
fiksacja(fiksacio)
unieruchomienie
uruchomienie

1. Ze względu na miejsce wystąpienia w ustroju:
1. Zamknięte
2. Otwarte
2. Ze względu na przyczynę:
1. Bezpośrednie
2. Pośrednie
3. Ze względu na stopień komplikacji:
1. Proste
2. Powikłane
4. Ze względu na ilość:
1. Pojedyncze
2. Mnogie
5. Ze względu na liczbę miejsc, w których kość została uszkodzona:
1. Jednokrotne (jednoodłamowe)
2. Wielokrotne (wieloodłamowe)
6. Ze względu na powierzchnie złamania:
1. Całkowite
2. Częściowe (pęknięcia, nadłamania, wgniecenia):
7. Inne:
1. Śródstawowe
2. Podokostne – „złamanie zielonej gałązki”

hastagi na stronie:

#rak kości #GRUZLICA KOSCI

Tags , , , ,

Related posts

Top