Wirusy brodawczaka człowieka – HPV – Human Papilloma Virus

Wirusy brodawczaka człowieka (HPV – Human Papilloma Virus), są nabłonkowotropowymi, pozbawionymi osłonki wirusami. Zawierają materiał genetyczny w postaci kolistego kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), o długości ok. 8000 par zasad, tworzącego 72 kapsomery o średnicy 55nm i masie cząsteczkowej 5,2 x 106 daltonów (Da).

A:
Wirusy brodawczaka człowieka - HPV - Human Papilloma Virus

B:

HPV - charakterystyka, rola w karcynogenezie

HPV - charakterystyka, rola w karcynogenezie

Wirus brodawczaka człowieka:
a) obraz z mikroskopu elektronowego
b) cyfrowo przetworzony obraz wirusa z mikroskopu elektronowego; (wg Stannard)

Genom wirusa tworzą trzy regiony. Region wczesny (E) – zawierający geny kodujące białka istotne we wczesnych fazach cyklu życiowego wirusa. W obrębie fragmentów wczesnych istnieją otwarte ramki odczytu (ORFs) kierujące replikacją wirusowego DNA. Białka E1, E2, E4, E5 spełniają funkcje regulacyjne, a fragmenty E6 i E7 biorą udział w transformacji komórkowej. Region późny (L) – zawiera geny kodujące białka strukturalne kapsomerów wirusa (L1, L2), ulegające ekspresji w dojrzałych komórkach i odpowiedzialne za swoistość wirusa. Region kontrolny (LCR) – zawiera sekwencje sygnałowe, uczestniczące w replikacji wirusowego DNA i w kontroli ekspresji wirusowego genomu

Schemat organizacji genomu wirusa na przykładzie typu 16 HPV (wg Majewskiego i wsp)

Schemat organizacji genomu wirusa na przykładzie typu 16 HPV (wg Majewskiego i wsp)

hastagi na stronie:

#wirus brodawczaka ludzkiego zdjecia #wirus brodawczaka ludzkiego objawy #brodawczak tarczycy #brodawczak oka #zdjęcia hpv #zakażenia wirusami papilloma #hpv galeria #wirus papilloma #objawy hpv u mężczyzn

Related posts

Top