Wstrząs septyczny – sepsa

<%image(20051107-yohimbe.jpg|66|66|Wstrząs septyczny - sepsa)%>

Wstrząs septyczny (inne nazwy to: posocznica, uogólniony zespół odczynu zapalnego, zespół układowej odpowiedzi zapalnej, SIRS, nieformalna nazwa to sepsa – łac. sepsis, ang. septic shock, systemic inflammatory response syndrome, SIRS) to rodzaj patologicznej, ciężko przebiegającej i o wysokiej śmiertelności uogólnionej reakcji organizmu na zakażenie.

Często wiąże się to z zakażeniem uogólnionym i obecnością drobnoustrojów i ich toksycznych produktów we krwi.

Czynnikami predystynującymi do wystąpienia sepsy są: stan układu odpornościowego organizmu
współistnienie innych chorób, wpływających na stan odporności i ogólną wydolność organizmu, niewydolność ważnych dla życia narządów, obecność mogącego sprzyjać zakażeniu ciała obcego w organizmie (np. cewniki), stan immunosupresji, stan kataboliczny, niedożywienie i niedobory pokarmowe.

Objawami wstrząsu septycznego jest gorączka, dreszcze, tachykardia, pocenie się.

W przypadku tej choroby śmiertelność jest bardzo duża i zależy od wczesnego oraz intensywnego leczenia. Jednak nawet wtedy śmiertelność może sięgać 50%. U osób pozostawionych bez właściwego leczenia praktycznie wynosi 100%.

Ze względu na zagrożenie i ciężkość stanu chorego musi on być leczony na oddziale intensywnej terapii. Leczenie zależy od czynnika etiologicznego. Zwykle są to antybiotyki oraz wszystkie inne objawowe metody lecznicze, które nakierowane są na zapobieganie i leczenie występujących zaburzeń.

Obecnie duże nadzieje wiąże się z zastosowaniem aktywowanego białka C (drotrecogin alpha).

Zapobieganie właściwie sprowadza się do zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Opracowanie szczepionki przeciw sepsie jest niemożliwe z racji różnorodności patogenów wywołujących schorzenie.

hastagi na stronie:

#sepsa zdjęcia skóry #sepsa u kota #stan septyczny #szok septyczny #czy sepsa jest wyleczalna #jak wygląda sepsa

Authors

Related posts

Top