lek Betaferon

Plansze z dysertacji J

Betaferon cena

Betaferon jest lekiem. Nie jest dozwolony w każdym przypadku. Stwardnienie rozsiane ma trzy różne formy, uproszczając. Może być stwardnienie rozsiane pierwotnie postępujące, wtórnie postępujące lub też mieć postać z rzutami i remisjami.

Postać z rzutami i remisjami charakteryzuje się tym, że ataki mijają, pozwalając pacjentowi na powrót do niemal normalnej formy w czasie pomiędzy rzutami.
Postać wtórnie postępująca przechodzi z upływem czasu w stadium, w kiedy utrata sprawności kumuluje się. Powrót do normalnej formy pomiędzy rzutami nie następuje tak szybko.
Jeśli mamy do czynienia z postacią pierwotnie postępującą, stan chorego ciągle i systematycznie pogarsza się, jednak nie ma wyraźnych rzutów i remisji.

Dlatego też, w leczeniu tych trzech rodzajów stwardnienia rozsianego, ten sam lek może mieć rózną skuteczność. W tej chwili lek Betaferon, firmy Schering AG, tak samo jak Avonex firmy Biogen, mają zezwolenie na używanie tylko jako środek który oddziałuje na SM kiedy jest postać rzutów i remisji.

W drugim roku badań, które miały potrwać trzy lata, firma Schering zebrała dowody dowody na to, że Betaferon przyczynia się do spowolnienia postępu choroby u osób, u których występuje wtórnie postępująca postać SM. W badaniach brało udział 718 osób chorych, u których występowała ta postać. Podzielono badanych na dwie grupy. Jednej z grup zastosowano zastrzyk podskórny tego leku, a drugim placebo. Oczywiście, ani badani, ani osoby nadzorujące

Ani uczestnicy ani osoby nadzorujące test nie wiedziały czy podano właściwy lek czy placebo.
Szczegóły dotyczące stopnia poprawy zdrowia pacjentów nie zostały jeszcze ujawnione, jednak firma produkująca lek twierdzi, że jest bardzo skuteczny.

Niedługo wyniki zostaną przedstawione oficjalnie, razem z wadami leku i skutkami ubocznymi.
Jaka będzie cena leku Betaferon? Terapia tym lekiem ma kosztować kilkanaście tysięcy złotych. Dla wielu chorych to cena nierealna do osiągnięcia. Czy lek będzie refundowany w całości z funduszu zdrowotnego?
mks

Plansze z dysertacji Józefa Babińskiego z 1885 roku poświęconej stwardnieniu rozsianemu fot. pl.wikipedia

Plansze z dysertacji Józefa Babińskiego z 1885 roku poświęconej stwardnieniu rozsianemu fot. pl.wikipedia

hastagi na stronie:

#betaferon cena

Tags ,

Related posts

Top