BEZOAR

Bezoarem nazywamy zbite guzy uformo­wane w żołądku z zalegającego tam materiału: fitobezoar — z włókien i resztek roślinnych, trichobezoar — z połykanych włosów. Ta ostatnia postać dotyczy głównie osobników psychopatycznych.

Dawniej spotykano bezoary u ludzi piją­cych politurę ze względu na jej zawartość alkoholu. Przy bardzo dużych guzach występują zmiany zapalno-odleżynowe i krwotoki. Du­że guzy mogą być wyczuwalne przez po­włoki. Identyfikacja następuje w obrazie rentgenowskim, a zwłaszcza endoskopowym. Usuwa się je operacyjnie.

hastagi na stronie:

#jedzmniejpl #bezoar objawy #bezoary u kota

Authors
Tags , , , , , , , ,

Related posts

Top