księgosusz, śmiertelna zaraza bydlęca i jej koniec

Picture was found here: http://www.tulane.edu/~dmsander/Big_Virology/EM/rpv1.JPG ksiegosusz wikipedia

Naukowcy pokonują “księgosusz” – śmiertelną zarazę bydlęcą, skutecznie podejmując kroki ku pełnemu zwalczeniu tej wirusowej choroby. To będzie dopiero drugi przypadek w historii, kiedy ludziom udaje się wyeliminować chorobę wirusową – pierwszą była ospa zwalczona 30 lat temu.

Choć choroba nie atakuje bezpośrednio ludzi, ma za to niekorzystny wpływ na kieszenie i żołądki, gdyż rolnicy muszą borykać się ze stratami chorego bydła lub innych zwierząt kopytnych, a w ich następstwie ze stratami finansowymi, a nawet głodem.

“Opanowanie i wyeliminowanie księgosuszu od zawsze były priorytetem Organizacji, od samego początku realizacji jej misji walki z głodem i zwiększania bezpieczeństwa globalnych zasobów żywności” – stwierdził Jacques Diouf, Dyrektor Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) na niedawnym Światowym Sympozjum Eliminacji Księgosuszu w Rzymie, Włochy.

“Choroba nękała Europę, Azję i Afrykę przez stulecia, powodując szerzenie się głodu i zabijając miliony zwierząt, udomowionych i dzikich” – podkreśla dr Diouf. “W latach 80. XIX w. księgosusz spowodował straty miliona pogłowia bydła w Rosji i Europie Środkowej.”

Księgosusz pojawił się w Afryce na początku lat 90. XX w., zmuszając miejscową ludność do uboju milionów pogłowia inwentarza żywego i dzikich zwierząt, co z kolei doprowadziło do wielkiego głodu. Eksperci są przekonani, że 33% populacji ludzkiej w Etiopii umarło śmiercią głodową tylko z powodu tej pandemii.

Afryka, Bliski Wchód i Południowa Azja zostały dotknięte niszczycielskimi wybuchami księgosuszu na początku lat 80. XX w. Nigeria straciła wówczas 2 mld USD (około 1,42 mld EUR). Kenia była ostatnim krajem, który walczył z wybuchem księgosuszu w 2001 r.

FAO i Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) opublikują ogłoszenie o likwidacji księgosuszu na świecie wiosną lub latem przyszłego roku, po przeglądzie ostatecznych, oficjalnych raportów o stanie choroby z różnych krajów.

Głównym celem jest uwolnienie poszczególnych krajów i ostatecznie całego świata od księgosuszu. Należy wprowadzić system weryfikacji działań zmierzających do osiągnięcia celów krótko- i długoterminowych oraz zapewnienia krajom wsparcia, jakiego potrzebują. System ten nazywa się “OIE Pathway”. Partnerzy Światowego Programu Eliminacji Księgosuszu (GREP) i Unii Afrykańskiej – Interafrykańskiego Biura ds. Zasobów Zwierzęcych (AU-IBAR) zaproponowali zmiany w systemie OIE Pathway, aby dostosować go do nowej sytuacji epidemiologicznej księgosuszu. OIE przyjęła w 2007 r. nowy rozdział i załącznik dotyczący księgosuszu w podręczniku dotyczącym zdrowia zwierząt lądowych, które zapoczątkowały kampanię ostatecznej globalnej eliminacji księgosuszu do 2011 roku.

Wspólnie z OIE, Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA) oraz dawcami FAO pracuje nad badaniem wzorca i charakteru księgosuszu, nad wspieraniem usług weterynaryjnych i działań rolników w celu rozpoznania i opanowania choroby, nad opracowaniem i wdrożeniem kampanii szczepień oraz nad eliminacją choroby w ramach systemu OIE Pathway.

“Jesteśmy przekonani, że Światowe Zgromadzenie Delegatów OIE oficjalnie uzna wszystkie pozostające kraje jako wolne od choroby w maju 2011 r. i zamknie tego dnia działalność systemu OIE Pathway w zakresie eliminacji księgosuszu” – zauważa Bernard Vallat, Dyrektor Generalny OIE. “Program OIE został uruchomiony w 1989 r. i okazał się naprawdę niezawodny w ocenie obecności lub nieobecności wirusa we wszystkich krajach na świecie. Powinien służyć przyszłym przedsięwzięciom eliminowania innych chorób zwierzęcych.”

Odnosząc się do sukcesu programu, dr Diouf powiedział: “Nie byłoby to możliwe bez połączenia wysiłków i zdecydowanego zaangażowania rządów wszystkich dotkniętych i narażonych krajów, bez AU-IBAR i odpowiedzialnych organizacji regionalnych w Azji i Europie czy bez agencji dawców zaangażowanych w to przedsięwzięcie.”

Więcej informacji:

FAO:
http://www.fao.org/

OIE:
http://www.oie.int/eng/en_index.htm

GREP:
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/grep/home.html

AU-IBAR:
http://www.au-ibar.org/

Kategoria: Różne
Źródło danych: Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
Indeks tematyczny: Aspekty spoleczne; Badania Naukowe; Weterynaria i nauki o zwierzętach ; Medycyna, zdrowie; Koordynacja, wspólpraca; Aspekty ekonomiczne; Zywnosc; Rolnictwo

RCN: 32664

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&DOC=10&CAT=NEWS&QUERY=012cee6924c4:1718:5851f18a&RCN=32664

Picture was found here: http://www.tulane.edu/~dmsander/Big_Virology/EM/rpv1.JPG ksiegosusz wikipedia

Picture was found here: http://www.tulane.edu/~dmsander/Big_Virology/EM/rpv1.JPG ksiegosusz wikipedia

hastagi na stronie:

#ksiegosusz

Tags

Related posts

Top