Test wykrywający obecność HIV – test na HIV

Zrobienie sobie testu jest bardzo osobistą decyzją. Jedynie bezpośrednio zainteresowana osoba powinna zadecydować o tym, czy wykonać to badanie oraz bardzo poważnie przemyśleć swoje postanowienie.

Poznanie prawdy i stwierdzenie, że jest się zakażonym HIV może całkowicie zmienić nasze dotychczasowe życie. Bardzo istotna jest wówczas pomoc doświadczonego lekarza lub innej osoby profesjonalnie zajmującej się poradnictwem w tej dziedzinie. Uświadomi ona w pełni, co oznacza przeprowadzenie testu.

Stwierdzenie seropozytywnego statusu u badanej osoby, może być silnie stresującym wydarzeniem i wywołać poważne zmiany zarówno w psychice, jak i w całym życiu człowieka. Większość osób decyduje się na zrobienie testu, aby upewnić się, że nie jest zakażona. Nieodzowne jest otrzymanie poradnictwa od terapeuty zarówno przed, jak i po wykonaniu testu, a zwłaszcza gdy trzeba omówić z pacjentem, co naprawdę oznacza dla niego seropozytywny wynik testu.

Pamiętaj o tym, że każdy pacjent ma prawo do zachowania anonimowości i poufności w takich sytuacjach.

NA CZYM POLEGA TEST?

Test wykrywa obecność lub brak przeciwciał anty-HIV w naszej krwi. Przeciwciała wytwarzane są przez nasz system immunologiczny jako odpowiedź organizmu na zakażenie. Mają za zadanie zwalczanie wszelkich czynników chorobowych. Zadaniem testu jest stwierdzenie, czy nasz organizm wyprodukował przeciwciała – reakcję na obecność HIV.

Test nie stwierdza AIDS. Opisany powyżej test daje nam jedynie odpowiedź, czy zostaliśmy zakażeni HIV. Test nie odpowie na pytanie, czy mamy AIDS. Również w przypadku, gdy zostało wykryte zakażenie HIV nie można określić, kiedy nastąpi u badanej osoby rozwój AIDS.

Test polega na badaniu próbki krwi pobranej zazwyczaj z żyły na przedramieniu. Próbkę krwi przesyła się następnie do laboratorium w celu przeprowadzenia testu na obecność przeciwciał HIV. Wyniki testu znane są zwykle po upływie tygodnia, choć niektóre przychodnie oferują możliwość odebrania wyników badania już następnego dnia. Jeżeli sądzisz, że mogłeś zakazić się HIV, powinieneś skorzystać z porady lekarza.

Możesz też uzyskać pewne informacje korzystając z telefonu zaufania HIV, AIDS lub w specjalistycznych przychodniach. W niektórych miastach w naszym kraju istnieje możliwość wykonania bezpłatnych i anonimowych testów w kierunku zakażenia HIV.

Szczegółowych informacji udzielają

wojewódzkie stacje sanitarno epidemiologiczne,

Krajowe Centrum ds. AIDS,
tel.: (0-22)331-77-77 w godz.: 8.00-16.00 (pon. -pt.)

lub Ogólnopolski Telefon Zaufania AIDS
(0-22)622-50-01 – czynny całą dobę – będzie działać do grudnia.
(0-22)692-82-26 – czynny całą dobę

CO OZNACZA WYNIK TESTU?

Negatywny wynik testu. Oznacza to, że przeciwciała HIV nie zostały wykryte w Twoim organizmie. Jednak nie zawsze znaczy to, że nie jesteś zakażony HIV. Potrzebny jest okres około dwóch do trzech miesięcy, aby przeciwciała HIV wytworzyły się w naszym organizmie w ilości wykrywalnej testami laboratoryjnymi. Czasami trwa to nawet jeszcze dłużej. Ze względu na tę specyficzną sytuację należy poczekać z wykonaniem testu lub – gdy test został już wykonany – może zaistnieć potrzeba powtórzenia tego badania. Nie zakładaj z góry, że nie jesteś zakażony, dopóki nie potwierdzi tego wynik testu.

Negatywny wynik testu wcale nie znaczy, że nie możesz zakazić się HIV w przyszłości. Jeśli będziesz zachowywać się w ryzykowny sposób, możliwość zakażenia zawsze istnieje.

Pozytywny wynik testu (potwierdzony testem Western blot). Oznacza to, że przeciwciała HIV zostały wykryte w Twojej krwi i nastąpiło zakażenie HIV. Osoba, która otrzymała pozytywny wynik testu będzie już zakażona przez całe życie. Pozytywny wynik testu nie wskaże jednak, kiedy dana osoba zachoruje na AIDS. Pozwoli jednak w sposób fachowy prowadzić monitoring systemu odporności tego człowieka oraz zastosować leczenie, które będzie opóźniało postęp choroby i chroniło pacjenta przed innymi infekcjami. Każdy, kto chce się poddać testowi, powinien przemyśleć bardzo dokładnie, dlaczego robi ten test. Musimy zdać sobie sprawę również z tego, jaki wpływ będzie miała na nas wiadomość o pozytywnym wyniku testu. Warto zastanowić się również nad tym, czy w przypadku, gdy nie zdecydujemy się na wykonanie testu, będziemy mogli nadal żyć spokojnie.

W niektórych państwach test HIV (bez względu na jego wynik) wpływa istotnie na załatwienie formalności związanych np. z zawarciem polis ubezpieczeniowych oraz z uzyskaniem kredytu hipotecznego. Sprawdź obowiązujące przepisy w danym kraju.

PAMIĘTAJ!

Jeśli sądzisz, że możesz mieć hiv, powinieneś skontaktować się z lekarzem lub odpowiednio do tego przeszkolonym terapeutą, zanim poddasz się testowi

W wielu krajach istnieją telefony zaufania – anonimowe linie, które oferują pomoc w sprawach związanych z hiv i chorobami przenoszonymi droga płciową
Potrzebne ci numery telefonów znajdziesz w książce telefonicznej wraz z adresami specjalistycznych przychodni i poradni

hastagi na stronie:

#badanie hiv cena

Authors

Related posts

Top