Padaczka articles

Życie z padaczką

Stosunek otoczenia do dziecka z padaczką .

Społeczeństwo nie ma dostatecznej wiedzy o padaczce i stąd prymitywne reakcje ludzi na widok napadu , czy negatywny stosunek do chorego .

Obawy przed dyskryminacją przyczyniają się do ukrywania choroby , narastania poczucia mniejszej wartości .…

Dzieci chore z padaczką

Dzieci chore z padaczką

Padaczka kojarzy się z objawami chorobowymi polegającymi na wystąpieniu drgawek połączonych z utratą przytomności i upadkiem .

Obecnie wiemy ,że padaczka obejmuje znacznie szerszy zakres objawów .

Padaczkę najczęściej definiuje się jako zespół objawów somatycznych , wegetatywnych i psychicznych , który może występować na podłożu zmian morfologicznych i metabolicznych w mózgu .…

Osobowość chorych z padaczką

Poglądy na osobowość chorych z padaczką.

Jest wiele teorii na zmianę osobowości dziecka z padaczką. Padaczka występuje we wszystkich środowiskach społecznych. Jedni opiekunowie zgłoszą się do lekarza natychmiast po zauważeniu niepokojących objawów, inni po latach. W efekcie u jednego dziecka napady mogą zostać opanowane, a u drugiego nasilać się i powodować wtórne uszkodzenia mózgu.…

Padaczka wieku dziecięcego

Charakterystyczne objawy padaczki dziecięcej to napady dziecięce ( zespół Westa) , zespół Lennoxa ,napady nieświadomości , napady miokloniczne ,oraz duże napady toniczno – kloniczne .

Napady dziecięce ( zespół Westa ) charakteryzują się skurczami zgięciowymi pojawiającymi się w wieku od kilku tygodni do 3-4 r.…

Top