Uzale articles

Czy e-papierosy to dobra alternatywa dla palaczy?

Czy e-papierosy to dobra alternatywa dla palaczy?

Czy e-papierosy to dobra alternatywa dla palaczy?

Wywiad z prof. dr. hab. n. med. Tadeuszem Orłowskim,
kierownikiem Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Streszczenie:
W Polsce jest ok. 1,5 mln osób palących powszechnie uważanych za nieszkodliwe e-papierosy Faktem jest, że e-papierosy emitują znacznie mniej toksyn niż papierosy tradycyjne, mimo to narażają użytkowników na wdychanie wielu potencjalnie szkodliwych związków.…

Zakaz palenia to ratunek dla życia

Zakaz palenia to ratunek dla życia

[Data: 2010-11-26]

Uwaga palacze! Wyniki nowych badań pokazują, że bierne palenie odpowiada każdego roku za ponad 600.000 zgonów, co stanowi 1% wszystkich zgonów. Tragiczne jest to, że 165.000 spośród tych przypadków dotyczy dzieci. Wyniki, zaprezentowane przez zespół ekspertów z Finlandii, Nowej Zelandii, Szwajcarii i Szwecji, zostały opublikowane w internetowym wydaniu czasopisma The Lancet.…

Alkoholizm a przestępczość w Polsce

Alkoholizm jest to choroba powstająca w skutek nadużywania napojów alkoholowych; w znaczeniu szerszym – jest to całokształt ujemnych następstw, wynikających z nadużywania alkoholu dla jednostki i społeczeństwa. Alkoholizm nie jest czymś nowym; znany był od bardzo dawna i zawsze stanowił problem socjalny dla kolejnych pokoleń.…

Zrozumienie alkoholizmu?

Alkoholizm jest chorobą. Definicja choroby brzmi: “Jest to proces patologiczny objawiający się zaburzeniem czynności organizmu”. Alkoholizm mieści się w tej definicji idealnie. Osoba chora pije patologicznie doprowadzając się raz po raz do stanu intoksykacji czyli zatrucia organizmu-pomimo faktów, iż szkodzi jej to fizycznie, psychicznie, emocjonalnie lub rujnuje zdolności do pracy i zarobkowania oraz utrzymywania normalnych relacji rodzinnych i społecznych.…

Top