Choroby paso articles

Włośnica

Włośnica

Włośnica jest chorobą odzwierzęcą, inwazyjną. Źródłem są larwy, przejściowo postacie dojrzałe włośnia – nicienia o długości 1,5 – 3 mm.

Jak można się nią zarazić? Po zjedzeniu surowej lub niedogotowanej wieprzowiny lub dziczyzny. Możemy się także zarazić tą chorobą, kiedy zjemy wędliny wędzone w za niskiej temperaturze.…

Dziecięce choroby pasożytnicze.

Parazytologia jest nauką o pasożytnictwie i pasożytach. Pasożytnictwo jest antagonistycznym zjawiskiem biologicznym, w którym osobniki jednego gatunku, pasożyty wykorzystują osobniki innego gatunku, żywicieli, jako źródło pokarmu, wyrządzając im przy tym szkody.

Pasożyt może działać szkodliwie na żywiciela jako czynnik mechaniczny, chemiczny oraz jako złożony czynnik biotyczny.…

Glistnica

Glistnica . Czynnikiem wywołującym jest glista ludzka- nicień pasożytujący w jelicie cienkim człowieka. Około ¼ ludności świata jest zarażona glistą ludzką.

W Polsce glista pasożytuje u około 2% populacji, w największej liczbie u dzieci w wieku 3-10 lat. Długość glisty mieści się w przedziałach 15-20 cm, samica jest zawsze większa i znosi charakterystyczne, okrągłe lub owalne jaja, wytwarza ich około 200 000 sztuk.…

Tasiemczyce

Tasiemczyce mają kształt wydłużonej, płaskiej tasiemki czy wstążki. Składają się z małej główki zaopatrzonej w narządy czepne, krótkiej szyjki i przeważnie licznych członów.

Pokarm pobierają całą powierzchnią ciała na drodze osmozy.

Mają dość dobrze rozwinięty układ wydalniczy i najlepiej rozwinięty układ rozrodczy, przy czym w każdym członie znajduje się narząd męski i żeński (obojniactwo) .…

Top