Choroby zawodowe articles

Mniejsza liczba chorób zawodowych?

W 2003 roku stwierdzono ponad 4 tys. przypadków (dokładnie 4365) chorób zawodowych. To spadek o prawie tysiąc w porównaniu z rokiem 2002. Najczęstsze były choroby narządu głosu (co czwarty stwierdzony przypadek) lub płuc oraz uszkodzenia słuchu (co piąty przypadek).

Jak to się stało, że nastąpiła taka poprawa?…

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe)%

Istnieje wiele chorób zawodowych. Zwracamy uwagę tylko na te najważniejsze. Tymczasem, istnieje cały szereg chorób zawodowych, które powinny być leczone, a których się nawet nie zauważa. Nawet my sami czasami nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia.

Czy ktoś z nas pomyśli o tym, że objadanie się słodyczami czy obgryzanie paznokci może mieć coś wspólnego z chorobą zawodową?…

Alkoholizm a przestępczość w Polsce

Alkoholizm jest to choroba powstająca w skutek nadużywania napojów alkoholowych; w znaczeniu szerszym – jest to całokształt ujemnych następstw, wynikających z nadużywania alkoholu dla jednostki i społeczeństwa. Alkoholizm nie jest czymś nowym; znany był od bardzo dawna i zawsze stanowił problem socjalny dla kolejnych pokoleń.…

Najczęstsze choroby zawodowe u mężczyzn i kobiet

Większość kobiet w pracy traci mowę – ponad połowa wszystkich stwierdzonych w ub.r. przypadków chorób zawodowych dotyczyła uszkodzeń narządu głosu. Następne w kolejności są choroby zakaźne (niespełna 17 proc. wszystkich przypadków).

Na choroby głosu zapadają nauczyciele, szczególnie szkół podstawowych, a zdecydowana większość kadry pedagogicznej to kobiety.…

Top