Tag Archives: nam

Krajowy Program Zwalczania AIDS

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.
Rozporządzenie przygotowano na podstawie upoważnienia zawartego w przepisie ustawy z 6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach, który stanowi, że Rada Ministrów może określić w rozporządzeniu programy zapobiegania, eliminacji i wykorzenienia określonych zakażeń i chorób zakaźnych, wynikające z sytuacji epidemiologicznej kraju, i dostosowane do programów międzynarodowych.…

Rakotwórczy tlenek etylenu

Rakotwórczy tlenek etylenu w słupskim szpitalu
Sanepid ponownie skontroluje dziś sterylizator w Szpitalu Wojewódzkim w Słupsku. Ze starego i mocno wysłużonego urządzenia wydzielał się rakotwórczy tlenek etylenu. Sterylizatornia została natychmiast zamknięta.

Tlenek etylenu (poprawna nazwa wg IUPAC: oksiran) o wzorze sumarycznym C2H4O, to organiczny związek chemiczny, najprostszy możliwy epitlenek.…

POChP u kobiet

Kobiety coraz częściej zapadają na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc – alarmuje Profesor Jan Zieliński, wybitny specjalista – pneumonolog, koordynator Ogólnopolskiego Programu ”Głęboki Oddech”. Tymczasem jedynie 7% kobiet zna termin POChP – wynika z badań TNS OBOP.

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) czyli połączenie dwóch wcześniej dobrze znanych chorób – przewlekłego zapalenia oskrzeli i rozedmy płuc, była tradycyjnie postrzegana jako choroba mężczyzn.…

Jak społeczeństwo postrzega psychiatrów.

Zaledwie 8 % respondentów spodziewa się, że lekarz przepisze skuteczny lek. Badania TNS OBOP przeprowadzone w ramach Ogólnopolskiego Programu Zmian Postaw Wobec Psychiatrii „Odnaleźć Siebie” wskazują, że oczekiwania jakie mamy w stosunku do lekarza psychiatry to przede wszystkim uzyskanie rady, potrzeba szczerej rozmowy, konsultacji rozumianej ogólnie jako pomoc psychologiczna, a nie konkretna skuteczna porada.…

Objawy zaburzeń psychicznych

Wyniki badania przeprowadzonego przez TNS OBOP wskazują,
że większość Polaków wysłałaby bliską osobę do psychiatry dopiero wtedy, gdyby stwarzała ona zagrożenie dla siebie lub otoczenia.

Osoba z zaburzeniami psychicznym rzadko zgłasza się po pomoc do psychiatry sama. Najczęściej to bliscy i przyjaciele nakłaniają chorego do kontaktu z lekarzem.…

Top